Zawsze to podkreślam i w zasadzie od tego zdania zaczynam większość swoich szkoleń. Reprezentuje nurt inwestorów wykorzystujących w swoich decyzjach inwestycyjnych analizę techniczną i rzadko zdarza mi się robić wybiegi, wchodząc w kompetencje fundamentalistów. Ale sam miałem taki epizod we własnym życiu, że prowadziłem firmę zatrudniającą ponad 30 osób i z doświadczenia rozumiem pewne rzeczy i zasady funkcjonowania dobrze zarządzanej firmy.

Klucz Partyjny – to koryto dla koleśiostwa często bez kompetencji. Żyją z tak zwanych obrywów za przyzwoleniem społecznym. Marnotrawią Państwowy czytaj, demokratycznie Wspólny majątek…

 Akcjonariat JSW

Struktura akcjonariatu JSW S.A. na dzień 21.11.2012 r. !!!  – informacja ze strony Emitenta akcji.

 strajk jsw

 

Wszyscy jesteśmy współwłaścicielami spółki, póki nie upomnimy się o swoje…

JSW

Pod względem Analizy Technicznej, sytuacje na spółce omówiłem już 31.01.2015 r. a mój komentarz możecie obejrzeć w Wideo zamieszczonym na moim kanale: KLIKNIJ TU , ANALIZA JSW.

 

Ale co straszniejsze, 16 lutego 2015 roku Związki Zawodowe odniosły ZWYCIĘSTWO doprowadzając do rezygnacji pana Jarosława Zagórowskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Marx przemawia
Marx przemawia

Wyobrażacie sobie, by Ojciec wstydził się Swoich dzieci ???  O czym Marx  musiał wiedzieć lub z czego musiał zdawać sobie sprawę by mówić takie rzeczy:

W 1865 r., przemawiając na zebraniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników w Anglii, Marx stwierdził,
iż wiara, że związki zawodowe mogłyby
polepszyć warunki pracującej ludności, jest „absolutnie bledną”.
Politykę
nadaną przez związek zawodowy wyższych płac i skróconych godzin pracy nazwał konserwatywna
–co było, oczywiście, najbardziej potępiającą nazwą,
jakiej tylko Karol Marx mógł użyć. Sugerował, aby związki zawodowe przyjęły nowy, rewolucyjny cel: „wyrzucić system płac całkowicie”, aby zastąpić
własność prywatną „socjalizmem” (…)                                                             

 

Źródła:
1. http://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/akcjonariat/
2. Ludwig von Mises –  fragment, Polityka i Ekonomia.

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading