Podczas dzisiejszej sesji, zgodnie ze scenariuszem przedstawionym w Video, do naszego portfela dołączyły Akcje EUROCASH.

Akcje EUROCASH
Akcje EUROCASH

Jednocześnie Otworzyłem pozycję na Kontraktach terminowych FW20.
Zgodnie z Sygnałem omawianym w Video, na które obecnie jest promocja, więc jeśli chcesz się dowiedzieć
co spowodowało taką decyzję, koniecznie zobacz moją ofertę specjalnie dla Ciebie.

FW20
FW20

 

OFERTA

 

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading