azoty_tarnow

 

Akcje GRUPA AZOTY Zysk ponad 44 %

 

W świecie inwestorów, widok we wstecznym lusterku jest zwykle wyraźniejszy niż przez przednią szybę. 
                                                                          Warren Buffet

Niemalże podczas każdego szkolenia giełdowego powtarzam, że na giełdzie nie ważne jest pytanie  
Co kupić ?, tylko pytanie Kiedy mamy to kupić?

To fakt, ostatnie miesiące na rynku nie sprzyjają inwestycjom na naszym parkiecie. Z drugiej jednak strony Zawsze Coś się Dzieje, niestety paradoksalnie widać to dopiero po fakcie…

Innym kluczowym elementem, który powinien uświadomić sobie każdy inwestor to sposób w jaki podchodzi on sam do inwestowania. Na giełdzie nieodłącznym elementem sukcesu jest cierpliwość. Ja nie widzę nic złego w tym, by dać spółce czas, o ile jest się na ZYSKU. Szczegóły transakcji: Kliknij Tu

Akcje GRUPA AZOTY

Oby tylko nie posypały się rekomendacje analityków w stosunku do akcji GRUPY AZOTY. To zawsze szkodzi… 

 

 

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading