Split Akcji czyli podział na mniejsze.

Podział akcji (Split)
Split akcji polega na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki. Split bywa również określany jako podziałem akcji.
Dla akcjonariusza posiadającego akcje nie wiąże się to z utratą posiadanych pieniędzy (ulokowanych w akcjach) ani z ich dodatkowym wpływem na konto.

Mówiąc najprościej, jeżeli jakaś spółka przeprowadza split swoich akcji, to zazwyczaj odbywa się on na zasadzie podziału jednej akcji na kilka mniejszych o niższym nominale, ale przy zachowaniu wartości.
Np.: Z jednej akcji o wartości 100 PLN można zrobić 10 o wartości 10 PLN każda.

Lub na emisji nowych akcji, (na każdą posiadaną), zachowując dotychczasowe proporcje udziałów poszczególnych akcjonariuszy.

Takie działania przeprowadza się w celu zwiększenia dostępności inwestorów do własnych akcji, a co za tym idzie do zwiększenia ich płynności. Odpowiada za to czynnik intuicyjny wśród społeczności inwestorskiej. Po prostu wydaje nam się, że akcje o niższych nominałach mają większe prawdopodobieństwo wzrostu.

Scalenie akcji (Resplit)
Jest operacją odwrotną do splitu. Polega na zwiększeniu wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczny akcji. Jest to sytuacja odwrotna do powyższej, czyli z przykładowo 10 mniejszych robimy jedną większą. Jaki jest cel takiego działania, to omawiam w nagraniu. Zapraszam!

Chcesz zostać Inwestorem umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ONLINE z Pawłem SalamuchaKLIKNIJ TU!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading