Rzeczy Widzialne i Niewidzialne Akcje ROVESE w Portfelu

Każda zmiana w pierwszej chwili niesie za sobą skutki pozytywne, następnie z czasem pojawiają się również te negatywne.  Obecnie na giełdzie spoglądając z czysto analitycznego punktu widzenia, mamy do czynienia okresem o wymowie negatywnej.  Na giełdzie przyjęło się że, podczas gdy Wszyscy się boją Warto kupować.  Wielokrotnie na tej stronie internetowej udowadniałem że, o ile zgadzam się z tą tezą i ma ona swoją rację bytu, nadal Priorytetową kwestią powinno być Bezpieczeństwo Naszego Kapitału które, wynika z Matematycznej Kalkulacji.

 

AKCJE ROVESE

akcje ROVESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można powiedzieć odgrzane kotlety, bo z tą spółką mieliśmy  już do czynienia w zeszłym roku (ROVESE). Za każdym razem osiągaliśmy na niej zysk, a jak wiadomo jest to jedyny czynnik skłaniający nas do podejmowania ryzyka. Podczas piątkowej sesji udało mi się zakupić pakiet akcji. Decyzja wynikała z ukształtowania się bardzo silnej formacji XABCD (szczegółowo opisanej na załączonym wykresie) oraz technicznego zachowania, czyli powrotu do minimalnej ceny bez zaangażowania „wolumenowego”.
Cena Wejścia 1,69   Stop Loss  1,65 p.  Ryzyko 2,5 % .

RYZYKO – w obecnym momencie jest to główny element decyzyjny. Nigdy nie wiadomo jak długo potrwają spadki i w odróżnieniu od trendowej pozycji musimy Stanowczo Minimalizować Zasięg tak zwanej wiarygodności Formacji.

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading