1) Zidentyfikowaliśmy Formację w następstwie której określiliśmy konkretne miejsce do zajęcia pozycji. 2)  Z wyprzedzeniem określiliśmy poziom 2171 jako pierwsze wsparcie  (zagrało idealnie) 3)  Określiliśmy Logiczny SL 2196 pkt (w oparciu o formację)

Pamiętacie, jak na koniec webinara powiedziałem  o planie na dzień dzisiejszy. Obserwując wykres po sesji, Paradoksalnie stwierdzając, zagranie było tak proste, że w ferworze bez odpowiednio skonstruowanego planu niezwykle trudno było wytrwać przy swoim. Nagranie z porannego webinara zamieściłem na VIDEO BLOGU Na koniec tajemnica poziomu 2170 o którym mówiliśmy podczas webinara.  Zamieszczona na wykresie powyżej.

...
Loading