Czas się rozliczyć! – podręcznik rozliczenia zysków / strat kapitałowych w postaci pdf do ściągnięcia!

Do ostatecznej daty rozliczenia z fiskusem zostały zaledwie trzy tygodnie. Inwestorzy, którzy dokonali w trakcie minionego roku podatkowego transakcji na instrumentach finansowych zobligowani są do złożenia w Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji. Wbrew temu, co można przeczytać w internecie – proces ten wcale nie jest trudny i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dom maklerski XTB, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia swoim klientom PIT-8C, który obejmuje dochody z kontraktów CFD oraz ze sprzedaży akcji i ETF-ów notowanych na GPW. Ponieważ w zeznaniu rocznym inwestorzy powinni uwzględnić także dochody ze sprzedaży akcji / ETF-ów notowanych na giełdach zagranicznych, XTB udostępnia również dane dotyczące takich transakcji na potrzeby wypełnienia formularza PIT-38. Dodatkowo, XTB jako pierwszy dom maklerski w Polsce udostępnia dane dotyczące podatków od dywidend zagranicznych na potrzeby ich prawidłowego ujęcia w zeznaniu rocznym oraz zbiera wszystkie dane dotyczące inwestycji, niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji rocznej PIT-38 i przedstawia je w jednym zbiorczym dokumencie – Raporcie podatkowym.

Raport podatkowy XTB

Formularz podatkowy PIT-38 posiada oddzielne pola, do których wystarczy wpisać odpowiednie wartości udostępnione przez XTB w Raporcie podatkowym. Dla wygody inwestora, XTB wskazuje w dokumencie, która wartość powinna zostać wpisana w daną pozycję formularza:

Inwestorzy, którzy w roku podatkowym 2021 osiągnęli w XTB przychody z tytułu dywidend z akcji zagranicznych lub funduszy ETF, co do zasady powinni również uwzględnić te przychody w rozliczeniu rocznym, przepisując we wskazane w zestawieniu pola formularza podatkowego PIT-38 odpowiednie wartości.

Dom maklerski XTB udostępnia również pełne zestawienie przychodów i kosztów z giełd zagranicznych. Znaleźć w nim można m.in. numer każdej zawartej transakcji, jej wolumen, symbol oraz ISIN instrumentu, a także ceny otwarcia i zamknięcia danej pozycji. 

Gdzie znaleźć Raport Podatkowy?

Raport podatkowy, tak jak PIT-8C, udostępniany jest klientom XTB w Pokoju Inwestora w zakładce Mój Profil -> Dokumenty.

Aby jeszcze bardziej ułatwić klientom dokonanie rozliczenia rocznego, XTB opublikowało Podręcznik rozliczania podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych, w którym znaleźć można szereg wskazówek pomocnych przy rozliczaniu podatku od zysków kapitałowych. 

Dom maklerski przygotował także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń podatkowych – znajdują się one w odpowiedniej sekcji strony głównej XTB.

 

 

 

 

 

 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej, podatkowej, finansowej czy rachunkowej oraz zamieszczone są wyłącznie dla celów informacyjnych.

...
Loading