Zgodnie z zapowiedzią  webinarową, przeszło 2 tygodnie wcześniej, pojawiły się warunki progowe do zajęcia pozycji na spółce RELPOL.

Podczas wczorajszej sesji nastąpiło otwarcie pozycji na poziomie 6,58 zł.  SL 6,43 PS.  Blog ma wyraz Edukacyjny i Nie jest to porada inwestycyjna w myśl ustawy. Są to jedynie przemyślenia ich autora.

...
Loading