Jak wiecie, aktualnie odbywają się Warsztaty Naszej Sakiewki w Zakopanem wiec szybkim rzutem kilka zdań podsumowujących Akcje i ich zachowanie  w ostatnim miesiącu .

Akcje ASBIS

 akcje ASBIS

 ” W myśl że, jeden obraz wart jest 1000 słów ” – Akcje ASBIS pozwolę zostawić sobie bez komentarza.

 

 

 

 

 

Akcje CORMAY

akcje CORMAY

Akcje CORMAY wypadły z  portfela 13 lutego na  SL 15 zł. Decyzja o wyjściu w oparciu o Price Action. ZYSK netto 38%.

 

Jednak  nie obrażamy się na akcje dające zysk, nadal spółka pozostała pod szczególnym nadzorem.

 

22 lutego pojawiły się akceptowalne parametry do odnowienia pozycji. Spekulacyjnie Odkupiłem akcje CORMAY po 13,76 zł.

 

Akcje AZOTYTARNOW i RELPOL sukcesywnie do góry.

Tabelka z 28.02.2013 r.

Akcje

Informacje z Warsztatów z Zakopanem wkrótce !  Hej!!!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading