Akcje EUROCASH

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią podzielę się z Wami analizą spółki, która w obecnym momencie najbardziej mnie interesuje.  Tą spółką jest EUROCASH.

 Akcje EUROCASH

 

 

 

 

 

Jest to doskonały przykład na sposób dołączenia do już trwającego trendu.   (…)

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading