„Akcji Starczy Dla Wszystkich”  Akcje KANIA

 

Podczas Wczorajszego wieczoru otrzymałem emaila od Piotra, którego wyszkoliłem kilka miesięcy temu.   Zwrócił on uwagę na Akcje KANIA.  Przypomnę tylko, że poprzedni Jego typ to Akcje STALEXPORT, które na ten moment dały już zysk ponad 25 % i nadal są w naszym portfelu.

Czy Inwestycja w Akcje KANIA również zakończy się sukcesem ?

Akcje KANIA

Pojawiła się dość wyraźnie przysłowiowa  „jaskółka” mogąca wychamować nieco spadki. W pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę na powstałą formację Harmoniczną XABCD. Jest to bardzo wiarygodny punkt zwrotny.

Dodatkowo Parametr siły mierzony metodą Fibonacciego uwiarygadnia Formację.

Obecnie czekamy na tzw. ukonstytuowaniu się dołka. Ważne jest kilka kolejnych sesji, podczas których okaże się, czy ten dołek będzie ostatnim i czekać as będzie kolejna fala wzrostów, czy też mieliśmy do czynienia z odreagowaniem poziomu Fibo…  Cierpliwość Jest w Cenie.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading