Akcje FOTA

Dodam tylko, że już raz publicznie Kamil zachwycił nas swoja analizą. Spółka GTC.

Akcje FOTA

 

 

 

 

 

W zasadzie ewidentnie uwidoczniony trend spadkowy, ale każdy wzrost zaczyna się z jakiegoś dołka to też Akcje Fota i sama możliwość transakcyjna wypatrzona przez Kamila uważam jako akceptowalną z zaznaczeniem SPEKULACYJNĄ.   

Jest kilka czynników pokazujących siłę na tym walorze. Luka i poziomy wynikające z harmoniczności dodatkowo uwiarygadniają cały obraz.  Klucz do wyznaczenia poziomu wejścia  wynika z  Price Action.

Kto by pomyślał, że w 3 miesiące można mieć takie postępy i konkretne wyniki :)… Świetna Robota!!! Reszta Należy Do Rynku.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading