MIX AKCJE PL  (Akcje SYNTHOS, Akcje  GTC, Akcje LUBAWA, Akcje STALEXPORT)

Wyjątkowo udany dzień dla naszych „ Świerzych”  inwestycji, biorąc pod uwagę fakt że,  najstarsza z nich do naszego portfela trafiła zaledwie 2 września bieżącego roku…

 MIX AKCJE

Akcje LUBAWA   na dzień dzisiejszy 33 %

Akcje SYNTHOS  na dzień dzisiejszy 19 %

Akcje STALEXPORT na dzień dzisiejszy  17 %

Akcje GTC  na dzień dzisiejszy 11,9 % 

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading