Zgodnie z Video zamieszczonym w poprzednim wpisie zaczęła się realizacja przedstawionych tam scenariuszy.
Wręcz z  aptekarską precyzją zachowały się Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Akcje PROCAD.

 

 

Akcje PROCAD
Akcje PROCAD

Przed nami jeszcze kolejna walory, Konsekwencja podczas procesu Decyzyjnego jest w Cenie.

 

Jeżeli z jakieś przyczyny nie zobaczyłeś poprzedniego Video możesz obejrzeć je Tu: 7% w Miesiąc, Moje Inwestycje w Akcje PL „Styczeń 2014”

 

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading