„Dzień trzech czarownic”, okres „gorącego kartofla” to szeroko pojęte określenia dotyczące wygasania instrumentów terminowych, notowanych na rynkach finansowych.


Dzień trzech czarownic lub też wiedźm na giełdzie określa się trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału. (Na rynkach finansowych kwartały liczone są kalendarzowo, czyli każdy trwa 3 miesiące) Tego dnia wygasają serie kontraktów terminowych na indeksy, akcje oraz opcje a handel przenosi się na kolejną serię.

Szczególnie ważna w tym dniu jest ostatnia godzina sesji, gdyż właśnie wtedy, z jej wahań ustala się cena, po której rozliczane będą instrumenty pochodne i to właśnie podczas niej może dochodzić do zaskakujących dla wielu inwestorów zmian na rynku.

Poniżej wykres w skali godzinowej, obrazujący ostatni tydzień handlu na seri wrześniowej.

Pokusa jest duża a wymagania kapitałowe do chwilowej manipulacji kursu interesującego nas waloru lub naszego rynku niewielkie.   Niektórzy inwestorzy, posiadający otwarte pozycje w instrumentach pochodnych, mogą próbować wpłynąć na ceny, po których zostaną one rozliczone. Jest to proceder nielegalny i tępiony, ale nie znaczy, że niemożliwy. :)

Zapraszam do odsłuchania audycji!


 

 

 

 

Chcesz zostać Inwestorem umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ONLINE z Pawłem SalamuchaKLIKNIJ TU!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading