Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału)

Dywidenda –  powinien to być najbardziej oczekiwany dzień na giełdzie, ale sytuacje dziejące się na warszawskim parkiecie giełdowym wielokrotnie przeczą tej teorii.

Wspomiałam w audycji, że ten wpis jest spowodowany tym co dzieje się obecnie na akcjach Sanok, gdzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy, wysokości 3,6 zł. na każdą akcję. Dzień przyznania dywidendy posiadaczom akcji ustalono na 6 lipca 2017 r. W tym miejscu warto przypomnieć zasadę przyznawania dywidendy, czyli to komu się ona należy.  Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje.  Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy określany jest w uchwale Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy.

Przykład dywidendy wypłacanej przez SANOK: 

Uprawnionymi do dywidendy są osoby, które były akcjonariuszami na dzień 6 lipca 2017 r. (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 26 lipca 2017 r.

Ze względu na dwudniowy (T+2) cykl rozliczeniowy transakcji akcjami, ostatnim dniem, w którym zakup akcji GPW zapewnia otrzymanie dywidendy, jest 4 lipca. Transakcja z 4 lipca zostanie rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6 lipca i w tym dniu inwestor stanie się formalnym właścicielem akcji, jak również otrzyma prawo do dywidendy. Inwestor mógł teoretycznie sprzedać akcje już 5 lipca nie tracąc prawa do dywidendy, ponieważ formalnie przestałby być ich właścicielem dopiero 7 lipca. Na dzień 6 lipca byłby ciągle właścicielem akcji SANOK i zostałaby mu wypłacona dywidenda w wysokości 3,60 zł na akcję w dniu 26 lipca 2017 r. (termin wypłaty dywidendy).

dywidenda akcje sanok

I w tym miejscu zaczyna się cała zabawa, ponieważ duża liczba graczy nie wie co dalej ma zrobić z tymi akcjami. Jedni sprzedają, inni się przygadają ale zdecydowana większość z nich podejmuje decyzję reagując na zachowanie ceny. Jeżeli ta się osuwa, znajdują dziesiątki powodów by to usprawiedliwić.

Podkreślam – Na dojrzałych rynkach, dywidenda jest czymś POZYTYWNYM!
To jedyny moment na to, by móc się cieszyć zyskiem i do tego nie tracić wartości nabywczej na akcjach.

Więcej na ten temat w mojej audycji! Zapraszam!

stopka

Chcesz zostać Inwestorem, wykonaj darmowy TEST INWESTORA i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ONLINE z Pawłem SalamuchaKLIKNIJ TU!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora.

...
Loading