Czy w tym Roku Doświadczymy tzw. Rajdu Św. Mikołaja ?

Akcje - rajd św mikołaja
źródło – www.zedge.net

 

 

 

 

Można śmiało napisać, że w przeddzień spodziewanego „Rajdu Św. Mikołaja” Takie  Zaskoczenie ?! Obraz rynku w bieżącym momencie mieni się kolorem Czerwonym, co nie wskazuje na wzrosty…

 

 

 

Czym jest rajd św. Mikołaja

Rajd św. Mikołaja lub efekt grudnia to, w żargonie inwestorów  giełdowych, nazwa okresu od początku do końca grudnia charakteryzującego się wzrostami kursów akcji na GPW.   Mianem „rajdu Świętego Mikołaja”, określa się też polepszenie nastrojów inwestorów, towarzyszących wzrostom indeksów giełdowych, który zazwyczaj pojawia się w grudniu.

Inwestorzy indywidualni, spodziewający się tzw. efektu stycznia zaczynają już na początku grudnia dokonywać zakupów akcji, mając nadzieję, że odsprzedadzą je w styczniu w trakcie trwania hossy, przez co generują wzrosty kursów poprzez dodatkowy popyt, tworząc „rajd św. Mikołaja”.  – Tyle teorii zaczerpniętej z Wikipedia.org

Jak zwykle to bywa na giełdzie, tam gdzie niedoświadczony Inwestor widzi porażkę i ogromne ryzyko straty pieniędzy, doświadczenie podpowiada, że może to być ta wyczekiwana okazja.  Jednym z elementów dobrej inwestycji jest odpowiedni Moment Wejścia.  Przez wielu szkoleniowców bagatelizowany nadmiernie, ma on jednak istotne matematyczne znaczenie.

Co rynek zrobi w tym momencie? Tego nie da się stwierdzić jednoznacznie, ale wszystkim wiadomo, że historia lubi się powtarzać…

 Obserwując akcje z naszego portfela, pomimo kiepskich nastrojów na ten moment nie widać, jakiejś większej chęci do spadków.

Akcje SYNTHOS i Akcje GTC

Akcje SYNTHOS Akcje GTC

Zaznaczone świeczki bynajmniej nie zapowiadają spadków.

Akcje LUBAWA

 Akcje LUBAWA

W tym wypadku jak dla mnie, może to nie jest wymarzony scenariusz, ponieważ kilka dni walczyliśmy z korektą. Jednak jestem zdania że, to Rynek decyduje a obowiązkiem Inwestora jest REAGOWAĆ… SL ustawiony.

 

 

 

W ramach zbliżających się Mikołajek, będę miał dla wszystkich  obserwujących tą stronę Niespodziankę. Więc zapraszam do odwiedzin już 6 grudnia.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
Loading