W odniesieniu do ostatnich wydarzeń na Giełdzie Papierów Wartościowych, sytuacja około rynkowa wymusza na Graczu poszukiwanie metod, dzięki którym uda się sprecyzować idealny  Szczyt. Moment zwrotny, który  da przewagę nad innymi oraz  możliwość  otwarcia zyskownej pozycji. Niewątpliwie jedną z takich metod jest Astronomia Finansowa.

Otóż, podczas mojej edukacji w szkole średniej, nasz nauczyciel od religii powiedział: „Byśmy w modlitwie prosili o dar spotykania Mądrych Ludzi na naszej Drodze”. W niespełna kilka lat później, spośród wielu wytrawnych inwestorów, jakich poznać mi było dane, spotkałem Zbyszka. Człowieka zakręconego pozytywnie, mógłbym rzec Hedonistę a przy tym praktyka inwestycyjnego z ponad 20 letnim stażem. Wyjątkowa  osoba z ogromnym doświadczeniem i wiedzą.  Wyjawił mi on wskazówki do poznania praw rządzących w Astronomii Finansowej.  Niesamowity świat Illuminati. Sposób , by zajrzeć w karty „Grubym” (…) Ludzie szukają drogi na skróty. Chcą mieć taką metodę, by z pewnością 100% wyłapywać Szczyty i Dołki. W ich mniemaniu, takie narzędzie rozwiązuje bolączki psychologiczne. Jeśli uważasz, że ten problem by Ciebie nie dotyczył, to odpowiedz sobie na pytanie, jak zachowujesz się w Ekstremalnie Emocjonalnych momentach na rynku. Bez względu na to czy masz do czynienia ze wzrostami czy spadkami a wokoło aż iskrzy J . Czy takie efekty daje Astronomia Finansowa ? W pewnym sensie i w oparciu o to co wiem to zdecydowanie tak. Ale nawet, gdy adept osiągnie perfekcje w wyliczaniu dat, to bez odpowiedniego profilu psychologicznego nie da rady. Mówi się, że rynki świata są „Naczyniami połączonymi” . Identycznie wygląda sytuacja Liczb, które leżą u podstaw Astronomii Finansowej. 365 x 0,618 = 225

...
Loading