Aktualnie w Portfelu  09.2013 (Akcje ASBIS, Akcje SYNTHOS, Akcje LUBAWA, Akcje STALEXPORT)

PawelSalamucha - Akcje

Ostatni miesiąc przyniósł kilka zmian w zawartości naszego portfela. Na początku miesiąca do naszego portfela trafiły Akcje SYNTHOS, które na ten moment wypracowały zysk 10 % , Akcje LUBAWAzysk 25 % oraz Akcje STALEXPORT które na dzień dzisiejszy wygenerowały skromne 1%.

Jednocześnie z naszego portfela na SL wypadły Akcje ROVESE, generując niewielki zysk  2% oraz w ostatni piątek zdecydowałem się wycofać z pozycji na Akcjach ASTARTA, w tym wypadku na stracie 3%.

W zasadzie zawsze stosuję się do tego, by „Nie Decydować za Rynek” , ale cyrki związane z wolumenem zadecydowały o fakcie wycofania się z pozycji. Na giełdzie w płynności kryje się bezpieczeństwo.  Jest to jedna z zasad  od których nie ma odstępstwa, dlatego w konsekwencji taka decyzja z mojej strony.

Aktualny Stan Portfela Akcji w Tabelce:

akcje 09.2013

 

 

 

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading