Dziś troszeczkę z wyprzedzeniem, spowodowanym wyjazdem,  aktualizacja Portfela Akcji.

 

Akcje Tabelka 05

 

 

 

Na przestrzeni maja do portfela dołączyły akcje POLNORD (Zakup Akcji POLNORD). Świetna Transakcja która niemalże od razu zaowocowała Zyskiem. Na dzień dzisiejszy ponad 50 %.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading