Akcje WIELTON w Portfelu

Analiza Techniczna nie wskazuje przyczyn zmiany cen, ale wskazuje symptomy do niej prowadzące. Identycznie jak katar i ból gardła może sygnalizować chorobę ale nie musi do niej doprowadzić…

 


Podczas dzisiejszej sesji do naszego portfela akcji dołączył WIELTN. Ciekawa sytuacja techniczna, ponieważ oznaczona formacja, nie jest jedyną sugerującą możliwość wejścia w pozycję. Szczegóły transakcji pokazuje
wykres poniżej, przedstawiający Formację Odwróconej Głowy z Ramionami .

Akcje WIELTON: Wytyczne Transakcji: Cena Zakupu 15,12zł.  Stop Loss 14,50zł.

 

 

 

 

stopka

Chcesz zostać Inwestorem, wykonaj darmowy TEST INWESTORA i umów się na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ ONLINE z Pawłem SalamuchaKLIKNIJ TU!

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora.

...
Loading