Powtarzające się schematy na Akcjach SYGNITY (SHARK 32)

Akcje SYGNITY

Każdy z kim dłużej pracuje wie, że do tej spółki mam szczególny sentyment. Bynajmniej nie z przyczyn fundamentalnych, po prostu, to właśnie te akcje obnażyły mi w czym tkwi tajemnica do inwestycyjnych sukcesów.

To jest wykres Akcji Sygnity w skali tygodniowej. Na przestrzeni października 2009 w skali tygodniowej pojawiła się formacja SHARK32 która, mogła sygnalizować korektę a nawet zmianę trendu na rynku. W ostateczności cena akcji wzrosła aż o 280%.

Akcje SYGNITY

W chwili obecnej z tą samą formacją mamy do czynienia, na wykresie akcji w skali miesięcznej. Dodając jeszcze do tego fakt iż,  pojawiła się na historycznym wsparciu 10,6 zł – 10,84 zł, umacnia jej wymowę.

 

 

U podstaw  Analizy Technicznej  leży zasada powtarzalności.

Jeśli coś na rynku akcji zagrało sto razy, nic nie stoi na przeszkodzie by zagrało i sto pierwszy.

Potwierdzeniem  formacji SHARK 32 na Akcjach Sygnity będzie wybicie ceny 14.46 zł.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading