Akcje STALEXPORT   trafiły dziś do naszego portfela po cenie 1,93 zł.

Akcje STALEXP

 

 

 

 

 

 

 

Uchylam rąbek tajemnicy, która doprecyzowała miejsce wejścia w pozycję (deklarowaną w artykule z 20 września), tworząc tzw. bufor bezpieczeństwa przed decyzyjnym momentem dla tego waloru na poziomie 2,04 zł.

Zastanawiający jest jedynie ten niski wolumen…

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading