Na początku tego tygodnia do naszego Portfela Akcji dołączyły Akcje SOHODEV…
Cena zakupu 1,65 zł. 

Akcje SOHODEV
Klasycznie, nie wiem jakie perspektywy koniunkturalne otwierają się przed tym walorem, 
ale wg. Analizy Technicznej  pojawił się Potencjał, na który zdecydowałem zareagować.
Niestety nadal ogromnym problemem naszego rynku akcji są obroty, to też minimalny kapitał
został zaangażowany, a sama transakcja ma aspekt bardziej edukacyjny niż zarobkowy.

Co ciekawe, przy tej okazji na wierzch wyłoniła się kolejna wymagana umiejętność w życiu inwestora.
Cierpliwość.
O powyższym walorze opowiadałem, w moim poprzednim Video (Link Do Video: KLIKNIJ TU!)
– Czy ktoś pamiętał ? :) 

 

Jeśli chcesz nauczyć się zarabiać inwestując pieniądze na rynku umów się ze mną na bezpłatną konsultację.
Wykonaj Test Inwestora, gdyż tam odpowiadam na większość powtarzających się pytań a po nim zadasz mi swoje :) 

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading