Podsumowanie Portfela Akcji – Marzec 2014

Akcje AGROTON, Akcje GRUPAAZOTY, Akcje ELEKTROTI, Akcje EUROCASH, Akcje BLACKLION, Akcje STALEXPORT

Z delikatnym poślizgiem zamieszczam aktualny stan posiadania w naszym portfelu.

Od tej pory postanowiłem nagrywać swoje co miesięczne sprawozdania.  Jeśli pasuje Wam taka forma komunikacji to bardzo się cieszę i czekam na opinie i komentarze. Ewentualne pytania również proszę zamieszczać pod tym video, tak by szersze grono również mogło skorzystać.

Pamiętajcie że nie są to porady inwestycyjne w myśl ustawy, a samo wideo nie zwalnia Was
z odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Miłego oglądania :) 

 

Akcje Analiza

 

 

 

 

podsumowanie marca

 

Tabelka Akcyjna

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading