Podsumowanie Portfela Akcji – Kwiecień 2014

Akcje  ELEKTROTI   Akcje  EUROCASH  Akcje GRUPA AZOTY

Akcje STALEXPORT Akcje BLACKLION   Akcje AGROTON

Zeszły miesiąc upłynął nam pod symbolem stagnacji. Podczas tego okresu w naszym portfelu nie odnotowaliśmy spektakularnych ruchów w którymkolwiek kierunku.  Przyczyna takiego stanu rzeczy poczęści tkwi w ogólnej sytuacji rynkowej o czym wspominam w załączonym wideo.

Życzę miłego oglądania

Akcje AnalizaAkcje PL – Podsumowanie04.2014

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że porady zawarte w powyższym video nie są poradami inwestycyjnymi w myśl ustawy.

TABELKA AKCYJNA

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading