Nikt nie powiedział „Że będzie łatwo…”

Ostatnie miesiące uczą Cierpliwości. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedna z głównych cech inwestorów to  doszukując się pozytywów obecnego stanu rzeczy, i tak jesteśmy do przodu…

W portfelu nie wiele się zmieniło. Nadal mamy Akcje GRUPA AZOTY i HUTMENA.

Dodatkowo do naszego portfela 1 września dołączyły akcje MABION. Po dzisiejszej sesji, wyraźnie słabszej od razu weszły w stan zagrożenia wypadnięciem na SL.

Poza tym, pojawiła się kolejna możliwość na techniczne dołączenie do wzrostów na spółce BIOTON.

 

Tabelka Akcyjna

 

Treści zawarte w tym artykule są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading