Akcje MENNICA

akcje mennica

W przypadku tych akcji, wizualnie spółka zachowuje się technicznie.  Jedyne do czego można się przyczepić to słaba płynność, którą należy wziąć pod uwagę w momencie ewentualnego zajmowania pozycji.  Wrzucamy do obserwowanych.  Cena wejścia, nadal pozostaje nie określona, będzie ona wynikała z Rozwoju sytuacji.

Elastyczność jest w cenie.

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading