AKCJE CDPROJEKT

Akcje CDPROJEKT

 

W myśl zasady, że jeden obraz wart jest 1000 słów, zamieszczam wykres akcji  w skali tygodniowej.
Z technicznego punktu widzenia, widać formację Objęcia Bessy na konkretnym poziomie cenowym. Realizacja formacji spowoduje spadki. Zanegowanie formacji zaś, może znacząco zwiększyć wartość tych akcji. Kluczowe wydaje się wyznaczenie poszczególnych poziomów i czekanie na realizację któregoś z określonych scenariuszy.

Decydować a resztę Rynkowi zostawić

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading