Akcje ASTARTA w Portfelu

Wakacyjne wojaże i niezależność zawodu inwestora spowodowały delikatną przerwę w publikacji materiałów na tej stronie.

Na ten moment, bardzo krótka informacja – Akcje ASTARTA 6 sierpnia wskoczyły do portfela po 73 zł. Więcej na temat powodów inwestycji napiszę w kolejnym artykule.

Akcje ASTARTA

 

 

 

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading