Akcje AGROTON – „Fibo prawdę Ci powie”

We wczorajszym wpisie informowałem o konstytuowaniu się ceny. Przestrzeń dzisiejszej sesji jest przedziałem cenowym na którym rozegrają się manewry, decydujące o losie spółki na najbliższe miesiące…
W momencie wybicia dzisiejszego minimum osobiście znacząco zmniejszę własne zaangażowanie w tą pozycję, w taki sam sposób jak opisywałem to przy okazji Akcji AZOTY w zeszłym roku. To co teraz dzieje się z Akcjami najlepiej widać na dwóch skalach. Dziennej i tygodniowej.

Wykres 1  Akcje  Agroton skala dzienna:

Akcje AGROTON

 Piękna formacja wybijająca 123 i pytanie, czy to jest pierwsza korekta tego Ruchu ???

Wczorajszy Plan nadal Aktualny

 

Wykres 2  Akcje Agroton skala tygodniowa:

Akcje AGROTON

 

 

Drugi wykres, tym razem w skali tygodniowej  przedstawia przyczynę dzisiejszego wyhamowywania ruchu.

 

 

 

Treści zawarte w tym komentarzu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

...
Loading